Bildgruppen i Bankeryds Fotoklubb anordnade den 11:e augusti en guidad visning av Ola Billgrens fotorealistiska konst på länsmuseet i Jönköping.

Redan 1963 började Ola Billgren skapa fotorealistiska verk och fick sedan sitt genombrott 1966 i  Stockholm. Ola ville måla "en ny verklighet" och gestaltade ofta sin vardag, sin familj och sina vänner. Under sin mångskiftande konstnärsbana blev Ola Billgren den svenske konstnär som kanske mest djupgående formulerade relationen mellan konst och verklighet.

 

Johan Billingsten på länsmuseet var vår guide.